Bæredygtighed.

Koldkur Transport
Bæredygtighed

Hos Koldkur Transport har vi et stort fokus på en positiv miljøpåvirkning og gør forskellige tiltag for at vise hensyn til miljøet. 

​Først og fremmest prioriterer vi, at vores materiel er i top. Vi indkøber altid brændstofbesparende dæk med lav rullemodstand og lastbiler med motorer, der opfylder de nyeste Euro-normer. Vores materiel er opbygget med hensyntagen til både gældende lovgivning og de enkelte transportopgaver, så mest mulig tonnage flyttes med hvert enkelt køretøj. 

​Vores flådestyringssystem sammenkoblet med et effektivt og branchetilrettet IT-system til ressourcestyring giver os de bedste forudsætninger for at kunne disponere køretøjerne så effektivt som muligt. Det overblik er med til at begrænse tomkørsel og udnytte vognparken så optimalt som muligt.

Grønne tankvogne. Grønne ambitioner.

Vi prioriterer energirigtig kørsel højt, og vi har af den grund investeret i køreteknisk og brændstofbesparende teknologi til alle lastbiler for at udnytte brændstoffet bedst muligt. Det system giver os mulighed for at analysere piloternes kørselsmønster. I samarbejde med den enkelte pilot arbejder vi målrettet på at optimere både friløb, hastighedstilpasning, tomgang men også brug af motor, gear og fartholder.​​

​Vores målrettede samarbejde i virksomheden om en grønnere tankegang forbedrer således vores miljøpåvirkning i form af en mindre udledning af CO2.

Derudover har piloternes positive kørselsmønster en række andre fordele:

  • Vi reducerer nedslidningen af både vognparken og den enkelte pilot.
  • Trafiksikkerheden øges, og risikoen for skader reduceres.
  • Piloterne oplever et bedre arbejdsmiljø og en mindre stresset hverdag.

Vores chauffører sparer brændstof med ECO-Drive.

I alle vores førerhuse er chaufføren hjulpet af ECO-Drive-overbliksbillede, der leverer vigtige oplysninger af relevans for brændstofforbruget og trafiksikkerhed.

ECO-Drive er både med til at sænke dieselforbruget og mindste behovet for vedligeholdelse af vores biler. Teknologien analyserer kørselsadfærden og hjælper chaufføren med at optimere kørestil og dermed reducere brændstofforbruget, CO2-emissioner, vedligeholdelsesomkostninger, skader og ulykker.

EU-norm og dæktryk.

Vi indkøber altid brændstofbesparende dæk med den laveste rullemodstand og lastbiler med motorer, der opfylder de nyeste Euro-normer. 

Dæk med lav rullemodstand er de mest energibesparende. Det betyder, at der skal bruges mindre kraft – og dermed mindre brændstof – til at få lastbilen til at bevæge sig. Vores eget værksted indkalder regelmæssigt lastbilerne til eftersyn, og her opnår vi en ekstra brændstofbesparelse, da vi hele tiden kontrollerer at vi kører med et optimalt dæktryk.

Vi disponerer med tanke på at minimere tomkørsel.

For at optimere vores transporteffektivitet og minimere tomkørsel har vi implementeret en strategi, hvor vores salgsteam aktivt søger efter produkter, som kan transporteres på returturen, når en lastbil ellers ville køre tom. Det sker i samarbejde mellem vores to afdelinger, JCK og HJT, hvor vi koordinerer lastninger, således at vores køretøjer ikke kører tomme.

Hvis JCK skal have et læs hentet et konkret sted, og HJT allerede har en bil i området, vil HJT’s trailer kunne bringe dette læs tilbage. På denne måde sørger vi for, at alle ture er fuldt optimerede.

Derudover har vi en master driver, der konstant overvåger dieselpriser for at råde vores piloter om det mest økonomiske tidspunkt at tanke. Han er også ansvarlig for at overvåge og optimere piloternes kørselsmønstre og træne dem i mere effektive køreteknikker.

Selvom vi i visse tilfælde er bundet til kun at transportere én kundes produkter på grund af specifikke krav, er vores generelle målsætning at undgå tomkørsel og på den måde reducere vores miljøpåvirkning.

Brug for mere end transport?

I Koldkur Transport tilbyder vi samlede løsninger indenfor transport og lagerstyring.

Kontakt Koldkur Transport A/S

Ring, e-mail eller udfyld formularen og fortæl os om dine behov. Så sørger vi for, at den rette medarbejder svarer dig. Hurtigst muligt.